• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Giúp đỡ & Hỗ trợ

Đăng ký thành viên

Gửi tiền

Hướng dẫn khác

Thẻ gửi tiền Yuucho

Liên hệ

Nội dung thắc mắc Tổng đài liên hệ Thời gian hoạt động
Tất cả các câu hỏi liên quan đến dịch vụ tel03-3359-0070 Thời gian phục vụ thứ 2-6 từ 9:00~19:00
e-mailGủi thư điện tử 365 ngày 24h