• Malaysia
  Malaysia Link
 • Vietnam
  Vietnam Link
 • Các nước ASEAN khác
  ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Xác minh giấy tờ tùy thân(bao gồm mã số cá nhân Mynumber)

Nhằm thực hiện các quy định của pháp luật Nhật Bản, bạn vui lòng cung cấp một bản sao Giấy tờ tùy thân hợp lệ của bạn bao gồm với cả giao dịch là khách để chứng minh danh tính của bạn.
Do quy định của chính phủ Nhật chúng tôi yêu cầu mã sô cá nhân của bạn(mã mynumber) Bạn có thể gủi giấy juuminhyo bên trong có mã số Mynumber.

Xin vui lòng gửi cho chúng tôi một bản sao Giấy tờ tùy thân hợp lệ của bạn sau khi hoàn thành đăng ký thành viên.

1Sao chụp giấy tờ tùy thân hợp lệ của bạn

2Gủi cho chúng tôi bản sao

3Nhận thư tử FSA

Các phương pháp gủi

Bạn có thể gửi bản sao Giấy tờ tùy thân của bạn bằng cách tải lên web, bFAX, hoặc bằng thư.

Xác minh giấy tờ tùy thân bằng cuộc gọi video

Máy tình có kết nối camera hoặc sử dụng smartphone chỉ trong vòng 5 phút bạn có thể xác minh giấy tờ tùy thân của bạn nhanh chóng.
Gọi video xác minh giấy tờ tùy thân

Hãy chuẩn bị một hình ảnh có mã số cá nhân của bạn khi thực hiện cuộc gọi

Về tài liệu lên quan đến mã số cá nhân(Mynumber)

Về tài liệu lên quan đến mã số cá nhân(Mynumber)

 • Thẻ Mynumber

  個人番号カード

 • Thẻ thông báo Mynumber

  個人番号通知カード

 • Juuminhyo có mã số cá nhân

  住民票(※個人番号記載)

Chi tiết về các Giấy tờ tùy thân

Địa chỉ, tên, ngày tháng năm sinh phải dễ nhìn và phù hợp với thông tin mà bạn đã cung cấp.

 • Bằng lái xe

  運転免許証

 • Thẻ đăng ký thường trú

  住民基本台帳カード

 • Hộ chiếu (chỉ đối với người quốc tịch Nhật Bản)

  パスポート(日本国旅券)

 • Thẻ ngoại kiều

  在留カード

 • Chứng nhận Hộ khẩu thường trú đặc biệt

  特別永住者証明書

↑ Nhấp vào hình ảnh mẫu ở trên để xem chi tiết ↑
■Giấy phép lái xe Địa chỉ, tên, ngày tháng năm sinh phải dễ nhìn và phù hợp với thông tin mà bạn đã cung cấp.
Vui lòng xác nhận rằng giấy phép lái xe của bạn hợp lệ và chưa hết hạn.
Vui lòng xác nhận rằng số giấy phép lái xe rõ ràng.
Vui lòng xác nhận rằng con dấu chính thức rõ ràng.
Xin vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao của cả hai mặt trước và sau.
※Nếu có bản mới hơn, thông tin cập nhật và dấu ở mặt sau phải rõ ràng.
■Thẻ đăng ký thường trú Vui lòng xác nhận rằng tên cơ quan ban hành rõ ràng.
Vui lòng xác nhận rằng nó mới được phát hành trong vòng 6 tháng.
Vui lòng xác nhận rằng con dấu chính thức vẫn có thể được nhìn thấy ngay cả khi in ra thành phụ lục.
Xin vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao của cả hai mặt trước và sau.
Xin lưu ý rằng Giấy tờ tùy thân phải có ảnh.
■Hộ chiếu (chỉ đối với Nhật Bản) Áp dụng trước 19-3-2006

Vui lòng xác nhận rằng tên của bạn rõ ràng.
Vui lòng xác nhận rằng chữ ký của bạn rõ ràng.
Vui lòng xác nhận rằng ngày sinh của bạn rõ ràng.
Vui lòng xác nhận rằng có thể nhìn thấy ngày hết hạn và ngày có giá trị và chưa hết hạn.
Vui lòng xác nhận rằng tên của bạn rõ ràng.

[Áp dụng sau 20-3-2006]

Vui lòng xác nhận rằng tên của bạn rõ ràng.
Vui lòng xác nhận rằng chữ ký của bạn rõ ràng.
Vui lòng xác nhận rằng ngày sinh của bạn rõ ràng.
Vui lòng xác nhận rằng có thể nhìn thấy ngày hết hạn và ngày có giá trị và chưa hết hạn.
Vui lòng xác nhận rằng tên của bạn rõ ràng.
Chỉ có giá trị nếu do chính phủ Nhật Bản phát hành.
Nếu có bất kỳ thông tin của người khác (chẳng hạn như là một thông tin liên lạc khẩn cấp) hãy điền thêm các thông tin.
■Thẻ ngoại kiều Vui lòng xác nhận rằng các biểu tượng và con số có thể nhìn thấy.
Địa chỉ, tên, ngày tháng năm sinh phải dễ nhìn và phù hợp với thông tin mà bạn đã cung cấp.
Vui lòng xác nhận rằng giấy phép lái xe của bạn hợp lệ và chưa hết hạn.
Xin vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao của cả hai mặt trước và sau.
※Nếu có bản mới hơn, thông tin cập nhật và dấu ở mặt sau phải rõ ràng.
■Chứng nhận Hộ khẩu thường trú đặc biệt Vui lòng xác nhận rằng các biểu tượng và con số có thể nhìn thấy.
Địa chỉ, tên, ngày tháng năm sinh phải dễ nhìn và phù hợp với thông tin mà bạn đã cung cấp.
Vui lòng xác nhận rằng giấy phép lái xe của bạn hợp lệ và chưa hết hạn.
Xin vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao của cả hai mặt trước và sau.
※Nếu có bản mới hơn, thông tin cập nhật và dấu ở mặt sau phải rõ ràng.

Trước khi bạn gủi bản sao giấy tờ tùy thân của bạn,mã số cá nhân(Mynumber)

Khi gủi chú ý các điểm sau

 1. Những bản sao giấy tờ tùy thân bạn gủi đến khó nhìn,không rõ ràng chúng tôi sẽ không chấp nhận.
 2. Xin lưu ý rằng giao dịch của bạn có thể bị hủy bỏ nếu chúng tôi kết luận rằng thông tin của bạn không giống với Giấy tờ tùy thân của bạn.
 3. Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, xin vui lòng không gửi bản sao Giấy tờ tùy thân của bạn thông qua email.
 4. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao của cả hai mặt trước và sau.
 5. Chúng tôi sẽ gửi thư chào mừng bằng một phong bì 'không chuyển tiếp' đến địa chỉ in trên Giấy tờ tùy thân của bạn.
 6. Chúng tôi không chấp nhận Giấy tờ tùy thân không hợp lệ hoặc hết hạn.
 7. Chúng tôi không trả lại bất kỳ văn bản nào trong bất kỳ trường hợp nào.
 8. Hãy đọc qua ô bên dưới, trong đó cho thấy các vấn đề thường phát sinh trong quá trình xác minh của chúng tôi.
 9. Hãy đọc qua các vấn đề phồ biến thường gặp sau đây

Vấn đề lỗi phổ biến

FSA

KHÔNG SỬA Chúng tôi không chấp nhận một BẢN SAO bị sửa chữa, trừ với những thông tin không bắt buộc như về gia đình.

FSA

GỬI TRỌN VẸN TÀI LIỆU Giấy tờ tùy thân của bạn phải rõ ràng (quét hoặc sao chụp).

KHÔNG MỜ Bản sao cần phải rõ ràng, không bị làm mờ.

FSA

KHÔNG DÙNG ĐÈN FLASH Xin vui lòng không sử dụng đèn flash khi chụp ảnh.

FSA

GIẤY TỜ GỦI THƯ RÕ RÀNG Vui lòng xác nhận rằng các chữ cái có thể dễ nhìn thấy và dễ nhận biết.

FSA

CÁC ĐỊNH DẠNG ẢNH

FSA

Vui lòng lưu tập tin hình ảnh của bạn về định dạng JPG, BMP, GIF, JPEG, hoặc PDF.