• Malaysia
  Malaysia Link
 • Vietnam
  Vietnam Link
 • Các nước ASEAN khác
  ASEAN Link

FSAベトナム

Tỷ Giá Hôm Nay Today's Rate
Ngày giờ cập nhập: 2024.07.16 15:11:39
¥100 =15.700VND

Khách Hàng Sử Dụnguser guide

FSAはVietin銀行との提携で、最短1分でベトナムの銀行口座への送金が完了するスピード送金を提供しております。

最短即時*でベトナム全銀行口座へ送金可能! キャッシュなら437店で受取可能な幅広いネットワーク

FSA là dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam vào tất cả các tài khoản ngân hàng hoặc có thể nhận tiền mặt tại 437 điểm giao dịch quầy ngân hàng Vietinbank.
Giao dịch nhanh chóng chậm nhất trong 1 ngày người thụ hưởng có thể nhận tiền.
Những khoản tiền người thụ hưởng cần gấp tại Việt Nam hãy để FSA giúp bạn. *Nếu người thụ hưởng có tài khoản Vietinbank có thể nhận ngay.Các tài khoản khác từ 2-3h hoặc trong 1 ngày.
ベトナム口座送金の所要時間
FSAはVietin銀行口座宛の送金の場合

Nếu người nhận không có thẻ ngân hàng bạn có thể sử dụng dịch vụ nhận tiền mặt tại quầy tiện lợi.
Với 437 đại lý SPEEDSEND trên toàn quốc.

 業界最安水準の手数料790円~ レートの良さもダントツ!

Không giống như dịch vụ chuyển tiền ngân hàng hay các dịch vụ khác.FSA là dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam tại Nhật trực tiếp hợp tác với 1 ngân hàng tại Việt Nam Vietinbank không qua chung gian.Do đó khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi quý khách có thể nhận được tỷ giá cao,cước phí thấp nhất trên thị trưởng.
So sánh cước phí khi chuyển về Việt Nam
Số Tiền Gủi Ngân Hàng Công Ty W Công Ty M FSA
¥1~¥10,000 ¥9,000+α ¥990 ¥880 ¥390
¥10,001~¥20,000 ¥1,500
¥20,001~¥30,000 ¥1,480
¥30,001~¥40,000
¥40,001~¥50,000
¥50,001~¥100,000 ¥2,000 ¥690
¥100,001~¥250,000 ¥3,000 ¥890
¥250,001~¥500,000 ¥5,000 ¥1,980 ¥1,490
¥500,000~¥1,000,000 ¥6,500
So sánh cước phí khi chuyển về Việt Nam
Số Tiền Gủi Ngân Hàng Công Ty W Công Ty M FSA
Trường Hợp ¥100,000 ¥9,050 ¥2,000 ¥1,480 ¥690
Trường Hợp ¥1000,000 ¥9,500 ¥6,500 ¥1,980 ¥1,490

Bảng Phí Dịch Vụ

しかも安全!履行保証金制度で着金するまで送金資金100%保護!

FSA là một dịch vụ chuyển tiền kiều hối trực tuyến được thực hiện bởi Công ty C-Square.Hoạt động theo giấy phép số 00018 do Cục Tài chính KanTo, Bộ Tài chính Nhật Bản cấp.Do đó số tiền gủi của quý khách được đảm bảo 100%. *Về bảo lãnh bảo hiểm ký gủi số tiền?
Theo luật chuyển tiền,ngoại hội .Để đảm bảo an toàn cho các khoản tiền của bạn cho đến khi người thụ hưởng thực sự nhận được tiền.Chúng tôi đã ủy thác cho Văn phòng Pháp lý Tokyo số tiền chuyển khoản tương đương hàng chục ngàn mỗi năm dưới dạng tiền gửi hiệu suất.Như một sự tin tưởng. Do đó, ngay cả khi FSA Việt Nam gặp sự cố, khách hàng có thể nhận được cổ tức tương đương với số tiền được yêu cầu chuyển cho chúng tôi từ khoản ký gửi hiệu suất này.
 • 金融庁登録 関東財務局 第00018号

  Hoạt động theo giấy phép số 00018 do Cục Tài chính KanTo

 • 東京法務局2011年度金 第56413号

  Văn phòng pháp lý Tokyo 2011 số 56413

 • プライバシーマーク代10823748(02)号

  Nhãn hiệu số 10823748(02)

Giới Thiệu!!recommend