• Malaysia
  Malaysia Link
 • Vietnam
  Vietnam Link
 • Các nước ASEAN khác
  ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Làm thế nào để gửi tiền

Giao dịch trực tuyến

 • 1. Đặt lệnh chuyển tiền(Khách hàng)

  送金申込

  10 phút

  Vui lòng nhập điểm đến,phương thức,tiền tệ. Đặt lệnh
 • 2. Xác minh giấy tờ tùy thân(Khách hàng)

  本人確認書類のご送付

  5 phút(giao dịch là khách)

  Bạn có thể gủi tài liệu giấy tờ tùy thân trực tuyến bằng cách tải file lên hoặc FAX đến*1 Xác minh giấy tờ tùy thân
 • 3. Phương thức thanh toán(Khách hàng)

  FSA口座にお振込み

  5 phút

  Hãy thanh toán đến một trong các tài khoản ngân hàng của chúng tôi.Xin lưu ý rằng phí dịch vụ của chúng tôi đã bao gồm trong tổng số tiền thanh toán. Phương thức thanh toán
 • 4.Hoàn thành giao dịch(FSA)

  送金完了

  10 phút

  Chúng tôi sẽ gủi tin nhắn về mail và số điện thoại bạn mã số Tra Number(mã số chuyển tiền).*2*2 Bạn cần bảo mã số đó cho người thụ hưởng của mình.

*1 Gửi một bản sao giấy tờ tùy thân của bạn
Nếu bạn đã đăng ký làm thành viên, bạn có thể bỏ qua bước này Nếu bạn đang gửi tiền với tư cách là người dùng là khách hàng, chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng gửi cho chúng tôi một bản sao Giấy tờ tùy thân của bạn, hoặc bằng cách tải lên trực tuyến hoặc qua FAX.

*2 Mã số giao dịch(Tracer Number)
Mã số giao dịch được cung cấp bởi SpeedSend. Sau khi lệnh chuyển tiền của bạn đã được xử lý,. Bạn có thể tìm thấy mã số giao dịch trong menu 'Tài khoản của tôi', hoặc trong email mà chúng tôi gửi. Xin lưu ý rằng người thụ hưởng được yêu cầu cung cấp con số này và Giấy tờ tùy thân hợp lệ để lấy tiền.

 

Đặt lệnh chuyển tiền qua FAX

 • 1. Đặt lệnh chuyển tiền(Khách hàng)

  送金申込 Tải về và điền vào Phiếu gửi tiền Gửi FAX cho chúng tôi bản sao Giấy tờ tùy thân của bạn*Fax đến số 03-3359-0029 Mẫu đăng ký gủi tiền Về xác minh giấy tờ tùy thân
 • 2. Xác nhận nội dung đăng ký(Khách hàng)

  送金申込受付確認書の確認 Ngay khi chúng tôi xác nhận lệnh chuyển tiền, chúng tôi sẽ fax hoặc gửi email cho bạn một LCOA (Thư xác nhận lệnh chuyển tiền đã được chấp nhận).
 • 3. Phương thức thanh toán(Khách hàng)

  FSA口座にお振込み Vui lòng xem lại LCOA*2, và nếu mọi thứ đều đúng, xin vui lòng thanh toán vào một trong các tài khoản ngân hàng của chúng tôi. phương pháp thanh toán
 • 4.Hoàn thành giao dịch(FSA)

  送金完了 Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, chúng tôi sẽ gửi mã số giao dịch cho bạn qua email.*3Chỉ nói mã số giao dịch cho người thụ hưởng của bạn

*1 Gửi một bản sao giấy tờ tùy thân của bạn
Nếu bạn đã đăng ký làm thành viên, bạn có thể bỏ qua bước này Nếu bạn đang gửi tiền với tư cách là người dùng là khách hàng, chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng gửi cho chúng tôi một bản sao Giấy tờ tùy thân của bạn, hoặc bằng cách tải lên trực tuyến hoặc qua FAX.

*2 Mã số giao dịch(Tracer Number)
Mã số giao dịch được cung cấp bởi SpeedSend. Sau khi lệnh chuyển tiền của bạn đã được xử lý,. Sau khi lệnh chuyển tiền của bạn đã được xử lý. Bạn có thể tìm thấy mã số giao dịch trong menu 'Tài khoản của tôi', hoặc trong email mà chúng tôi gửi. Xin lưu ý rằng người thụ hưởng được yêu cầu cung cấp con số này và Giấy tờ tùy thân hợp lệ để lấy tiền.

 

Thẻ gửi tiền Yuucho

 • 1. Đăng ký trực tuyến

  事前登録 Đầu tiên, đăng ký làm thành viên và hoàn thành thủ tục xác minh của chúng tôi. Sau đó, đăng ký Thẻ gửi tiền Yuucho từ menu 'Tài khoản của tôi'. Thẻ gủi tiền yuucho
 • 2. Giao thẻ(FSA)

  カードの送付 Vào ngày làm việc tiếp theo,chúng tôi sẽ gửi cho bạn một Thẻ gửi tiền Yuucho đến địa chỉ thư ghi trên Giấy tờ tùy thân của bạn
 • 3. Chuyển tiền vào thẻ

  ゆうちょにてお振込 Vui lòng nộp số tiền gửi cộng thêm phí dịch vụ và các khoản phí ngân hàng của chúng tôi thông qua bất kỳ ATM hoặc quầy giao dịch Ngân Hàng Bưu Điện Nhật Bản. Sử dụng thẻ ATM như thế nào
 • 4.Hoàn thành giao dịch(FSA)

  送金完了 FSAよりTracer Number(トレーサーナンバー)*1*2 Bạn cần bảo mã số đó cho người thụ hưởng của mình.

*1 Mã số giao dịch(Tracer Number)
Mã số giao dịch được cung cấp bởi SpeedSend. Sau khi lệnh chuyển tiền của bạn đã được xử lý,. Sau khi lệnh chuyển tiền của bạn đã được xử lý. Bạn có thể tìm thấy mã số giao dịch trong menu 'Tài khoản của tôi', hoặc trong email mà chúng tôi gửi. Xin lưu ý rằng người thụ hưởng được yêu cầu cung cấp con số này và Giấy tờ tùy thân hợp lệ để lấy tiền.

ゆうちょカード
TIỆN LỢI,NHANH CHÓNG,DỄ RÀNG!

Gửi tiền cho người thụ hưởng được chỉ định của bạn!Giao dịch tất cả các cây ATM yuucho.

Đăng ký thẻ miễn phí Tìm hiều thêm

Trung tâm Chăm sóc khách hàng FSA