FSA

Vị dụ nhập thông tin thành viên

Vui lòng nhập thông tin từng mục theo ví dụ sau đây

Mã thành viên ID không thể thay đổi sau khi đã đăng ký thành viên
Để đảm bảo an toàn thông tin,mã ID không đặt trùng với các trang web,dịch vụ khác
Ngoài ra không sử dụng những thông tin dễ đoán như ngày sinh,số điện thoại của quý khách

Vui lòng nhập đúng thông tin như trong giấy tờ tùy thân
Tên trong thông tin phải đúng như trong giấy tờ tùy thân
Nếu họ Family name có 2 tên thì kiểm tra trong hộp và nhập vào

Xác nhận đã nhận được địa chỉ email đăng ký
Nếu mail không đúng khi đăng ký bạn sẽ không nhận được những thông tin quan trọng từ công ty khi liên lạc
Bạn có thể đăng ký mail trên máy tính hoặc mail trên di động
Sau khi nhập mail bạn hãy bấm vào[Xác nhận mail] mail công ty sẽ gủi đến địa chỉ mail bạn mật khẩu xác nhận
Vui lòng nhập mã số xác nhận đã nhận được trong mail công ty gủi đến

Khi bạn bấm vào nút [tìm kiếm ZIP]Địa chỉ sẽ được nhập tự động vào mục địa chỉ
※Nếu có nhiều hơn một địa chỉ có thể có trong mã zip, bạn có thể kéo xuống để nhập

Nhập tên tiếng anh(Thành phố,Quận),địa chỉ tiếng nhật sẽ được nhập tự động.Khi muốn điều chỉnh có thể sửa

Vui lòng nhập thứ tự của địa chỉ đường phố và tên tòa nhà theo thứ tự sau đây.
Tên tòa nhà Số phòng Tên đường Tên thị trấn

Vui lòng nhập số điện thoại mà bạn có thể liên hệ trong ngày
Nhập số điện thoại nhà hoặc số điện thoại di động

Vui lòng nhập 1 nghề nghiệp chính của bạn nếu bạn có nhiều nghề

Vui lòng chọn nghề nghiệp, ngành và thu nhập hàng năm của bạn

Vui lòng nhập mã giới thiệu,khuyến mại nếu có
Nếu không nhập các trinh trình khuyến mại,tặng quà sẽ không nhận được

Copyright © FSA All Rights Reserved.
C-Square Inc. No.00018 Director of Kanto Local Finance Bureau / Japan Payment Service Association No.00363