• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Thiết lập tài khoản ngân hàng của bạn để nhận tiền hoàn lại

Nếu bạn muốn hủy sau khi bạn đã thực hiện thanh toán.
Số tiền hoàn lại (sau khi trừ tất cả các loại phí) sẽ được hoàn trả vào tài khoản ngân hàng của bạn theo yêu cầu.
Hãy làm theo các bước dưới đây để thiết lập tài khoản ngân hàng của bạn trong trường hợp hoàn lại tiền.

Người dùng thành viên (đã đăng ký)

step1Đăng nhập và nhấp vào 'Tài khoản của tôi'

Nếu bạn có bất kỳ số tiền hoàn lại nào, thông tin tóm tắt sẽ được hiển thị trên trang 'Tài khoản của tôi'.
Nhấp vào 'Đăng ký tài khoản ngân hàng để hoàn tiền'.

step2Thiết lập tài khoản ngân hàng của bạn để nhận tiền hoàn lại

Hãy điền thông tin tài khoản ngân hàng của bạn vào chỗ trống.
Xác nhận lại và nhấp vào 'Tiếp theo'.

step3Đã thiết lập xong

Bạn đã đăng ký xong tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn lại.
Vui lòng kiểm tra tài khoản email của bạn và tìm một email với tiêu đề "Bạn đã yêu cầu hoàn lại tiền [FSA] '.

Người dùng khách (chưa đăng ký)

step1Theo dõi tiền (Khách)

Nhấp vào menu 'Theo dõi tiền của bạn ngay!' sau khi bạn đăng nhập với tư cách là khách.
Trang đăng nhập sẽ bật lên trong một cửa sổ mới
Trang đăng nhập dành cho khách FSA
Hãy điền mã số giao dịch và mã số khách hàng vào chỗ trống, sau đó nhấp vào 'Gửi e-mail'.
Sau khi bạn nhận được mã một lần của bạn thông qua email, xin vui lòng điền mã đó vào chỗ trống và bấm 'Theo dõi tiền'.

step2Yêu cầu hoàn lại tiền

Nếu bạn có khoản tiền hoàn lại, thông tin tóm tắt sẽ được hiển thị sau khi bạn đăng nhập.
Nhấp vào 'Đăng ký tài khoản ngân hàng để hoàn tiền'.

step3Thiết lập tài khoản ngân hàng của bạn để nhận tiền hoàn lại

Hãy điền thông tin tài khoản ngân hàng của bạn vào chỗ trống.
Xác nhận lại và nhấp vào 'Tiếp theo'.

step4Đã thiết lập xong

Bạn đã đăng ký xong tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn lại.
Vui lòng kiểm tra tài khoản email của bạn và tìm một email với tiêu đề "Bạn đã yêu cầu hoàn lại tiền [FSA] '.