• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Đặc biệtCước phí tối ưuTỷ giá!

Vietnamese Dong (VND)

Giá trị hiện tại
161,00000000
Thay đổi (Giá trị)
0,10000000
Thay đổi (tỷ lệ %)
-0.06 %

Cước phí tối ưu về Việt Nam!

Cước phí gủi về Việt Nam
Số tiền Phí gủi
1~50,000 JPY 390 JPY
50,001~100,000 JPY 690 JPY
100,001~300,000 JPY 890 JPY
300,001~1,000,000 JPY 1,490 JPY

Ước lưởng tỷ giá

Bạn có thể tính toán số tiền gửi của bạn dựa trên tỷ giá hiện hành. (Kể cả số tiền có thể nhận, phí dịch vụ, phí ngân hàng.)
Các kết quả hiển thị trên trang này chỉ để bạn tham khảo, và nó có thể khác với số tiền thực tế.

Ngày giờ cập nhập: 2024.05.23 09:51:10
Điểm đến VIETNAM
Tiền tệ : Vietnamese Dong
Số tiềnBắt buộc

Nhập JPY

Nhập Vietnamese Dong(VND)

※※Tỷ giá hội đoán theo giá hiện tại 2024.05.23 09:51:10
※Đơn vị tối thiểu là 1 JPY.
※Số tiền gửi tối thiểu là 1000 JPY mỗi giao dịch.
※Số tiền gửi tối đa là 1.000.000 JPY mỗi giao dịch.