• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Làm thế nào để thiết lập lại mật khẩu của bạn.

Hãy làm theo các bước dưới đây để đặt lại mật khẩu của bạn.

step1Trang đăng nhập

Theo đường dẫn 'Bạn bị quên mật khẩu?'.

step2Nhập thông tin của bạn

Hãy nhập mã số thành viên, địa chỉ email, và ngày sinh chính xác như khi bạn đăng ký, sau đó nhấp vào 'Gửi email ".

step3Khôi phục mật khẩu

Nếu thông tin của bạn nhập chính xác.
Một email khôi phục sẽ được gửi đến địa chỉ email đăng ký của bạn.
Nhấp vào liên kết 'Thiết lập lại mật khẩu của tôi' được hiển thị trên thư.

step4Thiết lập lại mật khẩu

Bạn có thể thiết lập lại mật khẩu của bạn từ trang này.
Hãy nhập mật khẩu mới của bạn.
Chỉ vậy thôi!Việc cài đặt đã hoàn thành.
Bây giờ bạn có thể đăng nhập FSA bằng mật khẩu mới.

Liên kết hữu ích