• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Làm thế nào để xem lại Lịch sử chuyển tiền

Hãy làm theo các bước dưới đây để kiểm tra lịch sử giao dịch gửi tiền của bạn.
Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào 'Tài khoản của tôi', sau đó nhấp vào 'Lịch sử chuyển tiền"hiển thị ở menu bên trái.Nhấp vào bất kỳ mã số nào để xem thêm chi tiết.

step1Đăng nhập, nhấp vào lịch sử giao dịch

Truy cập vào "Tài khoản của tôi 'sau khi bạn đăng nhập.
au đó nhấp vào nút 'Gửi lịch sử"https://static.fsa.jp/frontvnm/img/info/soukinrireki.png" style="padding:0; display:inline-block;">
Trang đăng nhập sẽ bật lên trong một cửa sổ mới

step2Danh sách giao dịch

Trang này sẽ hiển thị mọi giao dịch chuyển tiền của bạn.
Xin hãy bấm vào mã số giao dịch để xem thêm chi tiết.

step3Chi tiết giao dịch

Thông tin chi tiết về giao dịch chuyển tiền của bạn sẽ được hiển thị.
AThông tin cơ bản
Ngày đặt lệnh, tình trạng giao dịch, mã số giao dịch, và phương thức giao dịch sẽ được hiển thị.
BChi tiết giao dịch
Vui lòng xác nhận chi tiết giao dịch, bao gồm mã số giao dịch.
Phương thức giao dịch(Cash-to-Cash Service/ Cash-to-Account Service)
Sau khi giao dịch xong FSA gủi cho quý khách mã số nhận tiền quý khách vui lòng liên hệ người thụ hưởng bảo mã số.
Điểm đến,loại giao dịch tiền tệ,tên người thụ hưởng sẽ được hiện thị.
Chú ý
Mã số nhận tiền ngoài người thụ hưởng của bạn không chỉ cho ai biết nữa.
Chúng tôi chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ tổn thất nào hoặc thiệt hại nào gây ra do bị rò rỉ mã số giao dịch
CQuy trình đặt lệnh
Thông tin về ngày đặt lệnh, ngày thanh toán, ngày xác nhận thanh toán, ngày xử lý giao dịch và v.v.. sẽ được hiển thị.
Ngoài ra, thông điệp từ FSA, và số tiền hoàn lại (nếu có) cũng sẽ được hiển thị.

Một email xác nhận đã chấp nhận lệnh đặt giao dịch sẽ được gửi đến cho bạn sau khi chúng tôi xác nhận bạn đã thanh toán. Bạn có thể tải hóa đơn bằng định dạng file PDF.
DTài khoản ngân hàng của FSA
Tài khoản ngân hàng để bạn có thể thực hiện thanh toán sẽ được liệt kê.
※ Nó sẽ chỉ được hiển thị tình trạng giao dịch là 'Đang chờ thanh toán'.