FSA

Hạn chế phương thức chuyển tiền

Cash-to-Cash

Nhận tiền tại quầy các đại lý FSA.Sau khi giao dịch xong FSA gủi cho bạn mã Tracer Number và số tiền nhận.Bạn cần bảo người thụ hưởng mang chứng minh thư và mã số Tracer Number đến các đại lý FSA để nhận.
Trưởng hợp với số tiền lớn người thụ hưởng không muốn nhận tiền mặt tại quầy.Có thể nhờ nhận viên bưu điện chuyển,cước phí có thể có.

Số tiền tối đa các đại lý chi trả là khác nhau với những số tiền lớn trước khi đến vui lòng liên hệ chi nhánh gần hết để kiểm tra hạn mức nhận.

Các đại lý của FSAVui lòng tham khảo

Chú ý
 • 1.Chuyển khoản được công ty chấp nhận với những số tiền quy định của nước sở tại.Do đó ngay cả công ty chấp nhận cũng không thể nhận được 1 số quốc gia.Những hạn chế nay bao gồm giới hạn thanh toán,số lần chuyển,số tiền,giới hạn tuổi.
 • 2.Tùy thuộc vào quốc gia người nhận, tỷ giá hối đoái và số tiền nhận được hiển thị trên hóa đơn giao dịch và lịch sử chuyển tiền có thể khác với tỷ lệ thực tế do các lý do sau:
  • (1)Tiền tệ người nhận có thể được thanh toán khi chuyển đổi sang loại tiền khác theo tỷ giá quy định của Công ty.
  • (2)Ở một số quốc gia khi nhận tiền có thể mất khoản thuế khấu trừ khi nhận.
 • 3.Khi nhận tiền ngoài việc lý do chuyển tiền,người nhận cần cung cấp thông tin khác do đại lý yêu cầu.
 • 4.Chỉ nhận tiền được tại các đại lý FSA ủy quyền.Không nhận được bên ngoài quốc gia khi gủi.
 • 5.Tùy thuộc vào quốc gia người nhận, các thủ tục bổ sung và chi phí bổ sung có thể được yêu cầu khi gửi vào tài khoản người nhận.

Vietnam

Có thể chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng người thụ hưởng
Thời gian chuyển tiền vào tài khoản người nhận là thời gian được FSA thực hiện giao dịch
(Trường hợp thông tin người nhận sai không thể nhận tiền ngay vào hôm sau.Giao dịch đó không thể hủy được khi yêu cầu chuyển tiền mong quý khách chú ý.)

Chú ý
 • Trường hợp sai,nhầm tài khoản
  Nếu việc chuyển tiền được thực hiện cho người thụ hưởng ngoài ý muốn do lỗi trong thông tin chuyển tiền được nhập tại thời điểm giao dịch. chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào khác do lỗi trong nội dung yêu cầu chuyển tiền của khách hàng.
 • Hủy giao dịch
  Bạn không thể hủy giao dịch,xin hãy chú ý
 • Sau khi giao dịch xong FSAhóa đơn báo cáo chuyển tiền ra.Quý khách có thể tải về

Copyright © FSA All Rights Reserved.
C-Square Inc. No.00018 Director of Kanto Local Finance Bureau / Japan Payment Service Association No.00363