• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Theo dõi giao dịch của bạn như thế nào (Khách)

Hãy làm theo các bước dưới đây để xem giao dịch 1 lần(khách)

step1Bấm vào tình trạng giao dịch hiện tại

Trường hợp bạn giao dịch là khách. Ở đầu trang bấm vào tình trang giao dịch hiện tại(giao dịch khách). Đến trang đăng nhập cho khách

step2Xác nhận số theo dõi

Hãy nhập mã số đơn hàng và mã khách hàng sau đó bấm vào "gủi email"
Một email chứa mã số một lần sẽ được gửi đến cho bạn trong thời gian ngắn.Hãy nhập mã và nhấp vào 'Theo dõi tiền' để đăng nhập.

step3Thông tin giao dịch

Màn hình sẽ hiện thị chi tiết thông tin.
AThông tin cơ bản
Ngày giờ giao dịch,mã số giao dịch,phương pháp đăng ký,trường hợp không đúng hãy liên lạc với chúng tôi.
BThông tin người thụ hưởng
Hiện thị thông tin người đăng ký gủi!Thông tin người thụ hưởng phải đúng với giấy tờ xác minh ở nước sở tại.
CThông tin giao dịch
Vui lòng xác minh thông tin giao dịch bao gồm cả số theo dõi.
Phương thức giao dịch(Cash-to-Cash Service/ Cash-to-Account Service)
Sau khi giao dịch xong FSA gủi cho quý khách mã số nhận tiền quý khách vui lòng liên hệ người thụ hưởng bảo mã số.
Điểm đến,loại giao dịch tiền tệ,tên người thụ hưởng sẽ được hiện thị.
Chú ý.
Mã số nhận tiền ngoài người thụ hưởng của bạn không chỉ cho ai biết nữa.
Đối với thiệt hại gây ra bởi bên thứ ba.Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với những giao dịch đó.
DTiếp tục
Thời gian đăng ký,thời hạn thanh toán,ngày xử lý giao dịch,ngày hoàn tất giao dịch sẽ được hiện thị.
Trường hợp bạn thiết lập tài khoản ngân hàng hoàn lại sẽ được hiển thị.

Một hóa đơn PDF hiện thị đầy đủ thông tin,bạn có thể tải về.
EThông tin tài khoản ngân hàng FSA
Phương thức thanh toán sẽ được hiện thị bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng FSA.
※ Trường hợp giao dịch đang hiển thị cũng sẽ được hiện lên.