• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Làm thế nào để hủy bỏ lệnh giao dịch

Những giao dịch chưa được người thụ hưởng nhận có thể được hủy bỏ.
Tuy nhiên, nếu có những hạn chế của pháp luật Nhật Bản hoặc bất kỳ lý do từ chối nào từ phía đại lý của chúng tôi, bạn sẽ không được phép hủy giao dịch của bạn.
Hãy đọc qua các nội dung dưới đây để tìm hiểu làm thế nào để hủy giao dịch và bạn mất bao nhiêu phí hủy.

 

Hủy lệnh chuyển tiền

Trước khi thanh toán được thực hiện

Bạn có thể hủy lệnh chuyển tiền từ hệ thống(việc hủy là miễn phí).

Sau khi thanh toán được thực hiện

Lệ phí hủy, tương đương với phí dịch vụ, sẽ được tính phí.
Cước phí hủy,cước giao dịch của FSA sẽ được tính khác.

 

Làm thế nào để hủy bỏ lệnh giao dịch

Chỉ Những giao dịch chưa được người thụ hưởng nhận có thể được hủy bỏ.

 

Phương pháp hủy

Trước tiên hãy đăng nhập tài khoản bạn

Trang đăng nhập sẽ bật lên trong một cửa sổ mới

step1Đăng Nhập

Nhấn vào nút 'Đăng nhập' ở đầu trang.
Trường hợp chưa là thành viên,bấm vào tình trạng giao dịch hiện tại
Hãy điền mã thành viên vào chỗ trống và mật khẩu của bạn, và nhấp vào nút 'Đăng nhập'
Nếu bạn là khách (chưa đăng ký) sử dụng, xin vui lòng điền mã số đơn hàng và mã số khách hàng vào chỗ trống, sau đó nhấp vào 'Gửi e-mail'.
Sau khi bạn nhận được mã một lần của bạn thông qua email, xin vui lòng điền mã đó vào chỗ trống và bấm 'Theo dõi tiền'.

step2Lịch sử giao dịch

Sau khi đăng nhập bạn có thể xem được lịch sử giao dịch.
Xin chọn giao dịch bạn muốn hủy
Trường hợp bạn giao dịch là khách chi tiết giao dịch của bạn sẽ được hiển thị khi đăng nhập.
Nếu bạn có đủ điều kiện để hủy bỏ,bạn sẽ thấy nút 'Hủy giao dịch' trên trang.
Bấm vào 'Hủy giao dịch'.

step3Xác nhận hủy

Thông báo hủy từ hệ thống sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng giao dịch của bạn.
【Trước khi thanh toán được thực hiện】
Vui lòng kiểm tra và xác nhận các chi tiết, và nhấp vào 'Hủy giao dịch'
【Sau khi thanh toán được thực hiện】
Bạn cần xác nhận thông điệp hủy khi nó hiển thị.
Nếu có một khoản tiền hoàn lại, bạn có thể lại chuyển tiền hoặc yêu cầu hoàn tiền.