• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Các phương thức giao dịch FSA

FSA cung cấp hai phương thức giao dịch
Nhận tiện mặt với các đại lý của SpeedSend của ngân hàng Vietinbnk hoặc chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

現金代理店受取
Từ tiền mặt đến tiền mặt (C2C)

Người thụ hưởng của bạn có thể nhận tiền mặt tại bất kỳ đại lý hoặc tiểu đại lý nào của FSA

アカウント送金
Chuyển vào tài khoản

Chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng người thụ hưởng.

 

Chi tiết giới hạn

Phương thức hoạt động

Bạn có thể gửi tiền tại các nước Đông Nam Á. Gia đình hoặc bạn bè của bạn có thể nhận tiền mặt mà không cần có tài khoản ngân hàng. Người thụ hưởng của bạn chỉ cần đến quầy giao dịch hoặc đại lý FSA khắp Đông Nam Á để nhận tiền.

Nhận tại quầy(Cash-to-Cash, C2C)

現金代理店受取(Cash-to-Cash, C2C)

01 Đăng ký thành viên

FSA xác minh thông tin
Đăng ký thành viên Phương pháp đăng ký

02 Xác minh giấy tờ tùy thân

Tên người thụ hưởng,điểm đến,phương thức giao dịch
Đặt lệnh giao dịch

03 Thanh toán vào tài khoản FSA

Chọn phương thức thanh toán cho FSA
Phương thức thanh toán

04 FSA giao dịch

Dịch SpeedSend xử lý giao dịch.

05 FSA gủi mã số bí mật Tracer Number

Bạn cũng có thể kiểm tra từ menu 'Tài khoản của tôi'.

06 Hãy nói mã số này cho người thụ hưởng của bạn

Hãy nhắc nhở anh ấy/cô ấy mang theo Giấy tờ tùy thân hợp lệ để có thể nhận tiền.

07 Nhận tiền mặt

Người thụ hưởng của bạn có thể nhận tiền mặt tại bất kỳ quầy giao dịch hoặc đại lý FSA nào.

★Khách hàng đã là thành viên của công ty bắt đầu từ bước ②
Khách hàng gưới dưới 100000 JPYchưa là thành viên.Bắt đầu từ bước ② và vui lòng tài lên 1 tài liệu xác minh giấy tờ tùy thân.

Chuyển khoản(Cash-to-Account, C2A)

Với dịch vụ của FSA bạn có thể chuyển trực tiếp vào tất cả các tài khoản ngân hàng Việt Nam.

Cash-to-Cash

01 Đăng ký thành viên

FSA xác minh thông tin
Đăng ký thành viên Phương pháp đăng ký

02 Nhập thông tin người thụ hưởng

chọn 2 phương thức của SpeedSend hoặc FSA

03 Nhập thông tin tài khoản ngân hàng người thụ hưởng

Nhập thông tin người thụ hưởng bước ② xác minh lại 1 lần nữa thông tin ngân hàng người nhận.

04 Đặt lệnh giao dịch

Tên người thụ hưởng,điểm đến,phương thức giao dịch
Đặt lệnh giao dịch

05 Thanh toán vào tài khoản FSA

Chọn phương thức thanh toán cho FSA
Phương thức thanh toán

06 FSA giao dịch

Dịch SpeedSend xử lý giao dịch.

07 Hướng dẫn thanh toán từ SpeedSend cho ngân hàng có liên quan

Thanh toán tại các quầy SpeedSend

08 Hưởng dẫn chuyển tiền vào tài khoản người nhận.

Chuyển tiền vào tài khoản người nhận.

Có thể đăng ký từ đây

  • 会員登録して1回100万JPYまで送金
  • ゲスト様として1回10万JPYまで送金