• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Nếu bạn nhận được thư chào mừng…

Hãy làm theo các bước dưới đây để hoàn tất quá trình xác minh của bạn.
Chú ý bạn không thể hoàn tất quá trình xác minh của chúng tôi nếu không nhận được thư chào mừng của chúng tôi.
▼ Trước tiên bạn hãy đăng nhập ▼

Trang đăng nhập sẽ bật lên trong một cửa sổ mới

step1Đăng Nhập

Nhấp vào 'Đăng nhập' hiển thị trên đầu trang.
Hãy nhập mã số thành viên và mật khẩu

step2Hoàn tất quá trình xác nhận mã số của bạn ID

Hoặc nếu bạn hoàn tất quá trình xác minh FSA
tại đây!

step3Nhập mã xác minh của bạn ID

Nhập mã xác minh in trên thư chào mừng của bạn và sau đó nhấp vào 'Xác nhận'.
Màn hình của bạn sẽ hiển thị 'Quá trình xác minh mã số thành công' nếu bạn gõ vào mã của bạn một cách chính xác.
Vậy là bạn đã hoàn thành xong xác minh ID.
Bây giờ bạn có thể sử dụng đầy đủ các dịch vụ của FSA