FSA

Làm thế nào để điền vào mẫu đơn đăng ký Thẻ gửi tiền Yuucho

Những thông tin nhập sẽ vào khác nhau tùy thuộc vào hình thức chuyển tiền của bạn. Xin vui lòng chọn phương thức chuyển tiền trước tiên.Hãy đọc qua các ví dụ sau đây, và điền vào biểu mẫu một cách chính xác.

Nhận tiền mặt

Vui lòng chọn đích đến của bạn và phương thức chuyển tiền.
Khi bạn chọn đích đến, tiền tệ và phương thức chuyển tiền khả dụng sẽ được hiển thị.

Hãy nhập thông tin người thụ hưởng của bạn.
Hãy chắc chắn rằng tên người thụ hưởng khớp với tên trên Giấy tờ tùy thân của họ.

Chú ý: Nếu tên không khớp, người thụ hưởng của bạn có thể không nhận được tiền của mình.

Chọn mối quan hệ của bạn cho người thụ hưởng và mục đích chuyển tiền
Hãy nhập mối quan hệ của bạn và người thụ hưởng và mục đích chuyển tiền một cách chi tiết.
Nếu bạn đang gửi trả tiền mua hàng hóa, xin vui lòng nhập thông tin nước xuất xứ, cảng bốc và cảng đến.

Hãy xác nhận rằng bạn không gửi tiền đến các quốc gia bị phạt
Vui lòng xác nhận rằng việc chuyển tiền của bạn không vi phạm bất kỳ quy định của 'Luật Ngoại hối và Kiểm soát ngoại thương'.

Vui lòng chọn nguồn tiền.

Việt Nam

Vui lòng chọn đích đến của bạn và phương thức chuyển tiền.
Khi bạn chọn đích đến, tiền tệ và phương thức chuyển tiền khả dụng sẽ được hiển thị.

Hãy nhập thông tin người thụ hưởng của bạn.
Hãy chắc chắn rằng tên người thụ hưởng khớp với tên trên Giấy tờ tùy thân của họ.

Chú ý: Nếu tên không khớp, người thụ hưởng của bạn có thể không nhận được tiền của mình.

Nhập thông tin ngân hàng ngươi thụ hưởng
Vui lòng xác nhập lại lần nữa thông tin ngân hàng người thụ hưởng.

Trường hợp thông tin tài khoản nhập sai.
Nếu việc chuyển tiền được thực hiện cho người thụ hưởng ngoài ý muốn do lỗi trong thông tin chuyển tiền được nhập tại thời điểm nộp đơn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào khác do lỗi trong nội dung của khách hàng.

Chọn mối quan hệ của bạn cho người thụ hưởng và mục đích chuyển tiền
Hãy nhập mối quan hệ của bạn và người thụ hưởng và mục đích chuyển tiền một cách chi tiết.
Nếu bạn đang gửi trả tiền mua hàng hóa, xin vui lòng nhập thông tin nước xuất xứ, cảng bốc và cảng đến.

Hãy xác nhận rằng bạn không gửi tiền đến các quốc gia bị phạt
Vui lòng xác nhận rằng việc chuyển tiền của bạn không vi phạm bất kỳ quy định của 'Luật Ngoại hối và Kiểm soát ngoại thương'.

Vui lòng chọn nguồn tiền.

Copyright © FSA All Rights Reserved.
C-Square Inc. No.00018 Director of Kanto Local Finance Bureau / Japan Payment Service Association No.00363