• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Thông Báo Về Việc Tải Lên Mã Số Cá Nhân(Mynumber)

Với mục đích tuân thủ theo Luật và Quy định của chính phủ Nhật về các điều khoản liên quan đến Chuyển Tiền Quốc Tế.

kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 khi các bạn đăng ký thành viên dịch vụ của chúng tôi cần mã số cá nhân(mynumber).

Mynumber là một cơ sở hạ tầng xã hội hợp lý hóa quản trị và tăng cường sự thuận tiện của người dân để nhận ra một xã hội công bằng và công bằng. Đây là một hệ thống để cải thiện hiệu quả quản trị và sự thuận tiện của người dân bằng cách thông báo cho mỗi người có thẻ cư trú từng người một.

Đối với những thành viên đã đăng ký trước ngày 1.1.2016 vui lòng bạn gủi đến chúng tôi hoặc đăng nhập vào tài khoản tự tải lên.

Vui lòng gửi cho chúng tôi một bản sao tài liệu số cá nhân của bạn (số của tôi) càng sớm càng tốt để bạn có thể tiếp tục giao dịch.

Các tài liệu liên quan đến mã số cá nhân(Mynumber) bạn có thể gủi đến như sau:
・Thẻ thông báo Mynumber.
・Thẻ Mynumber.
・Giấy juuminhyo(có mã số cá nhân).

Mọi chi tiết về tài liệu liên quan đến Mynumber các bạn có thể liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng để biết rõ hơn.