• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Chi tiết giao dịch 1 lần (Khách)

Người gửi một lần (Người dùng khách)

Vui lòng nhập mã số giao dịch và mã số khách hàng, sau đó nhấp vào 'Gửi email ".

Lệnh chuyển tiền số

Mã khách hàng

Một email chứa mã số một lần sẽ được gửi đến cho bạn trong thời gian ngắn.Hãy nhập mã và nhấp vào 'Theo dõi tiền' để đăng nhập.

Mã số dùng một lần