• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Đăng nhập

Hãy đăng nhập mã thành viên và mật khẩu của bạn.

Khách hàng đã là thành viên

Hãy đăng nhập mã thành viên và mật khẩu của bạn.

Khách hàng chưa là thành viên

Xin bấm vào nút dưới đây để đăng ký làm thành viên.

Khách hàng sử dụng một lần (Giao dịch là khách)

Vui lòng nhập mã số giao dịch và mã số khách hàng, sau đó nhấp vào 'Gửi email ".

Lệnh chuyển tiền số

Mã khách hàng

Một email chứa mã số một lần sẽ được gửi đến cho bạn trong thời gian ngắn.Hãy nhập mã và nhấp vào 'Theo dõi tiền' để đăng nhập.

Mã số dùng một lần