• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

FSA C-squarehoạt động theo giấp phép 00018

Giám đốc Sở Tài chính địa phương Kanto cấp.

金融庁

FSA

Đây là một đại lý chuyển tiền đã được FSA phê duyệt để đăng ký.
C-Square Inc.、Trụ sở Shinjuku Ueno II, Shinjuku 1-36-7 Shinjuku U.

Số tiền quý khách chuyển tại công ty sẽ được văn phòng pháp lý tokyo bảo vệ an toàn.

Bảo vệ an toàn cho số tiền quý khách chuyển(Văn phòng pháp lý Tokyo 2011 số 56413)

Số tiền sẽ được văn phòng đảm bảo đến khi người thụ hưởng có thể nhận tiền xong.
Công ty đã ủy thác một số tiền chuyển khoản tương đối 30.000 giao dịch một năm cho Văn phòng Pháp lý Tokyo như một khoản ký gửi hiệu suất.

Do đó trong trường hợp lý do khác đặc biệt khi không nhận được từ FSA.
Khách hàng có thể nhận cổ tức ưu đãi tương đương với số tiền được yêu cầu chuyển cho chúng tôi từ trái phiếu hiệu suất này.

法務局

Luật sư tài chínhCùng với hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân.

Có được quyền riêng tư,hệ thống an toàn.

弁護士

Tuân thủ luật pháp của cả 2 nước.Sở tại và Việt namDo vậy quý khách có thể an tâm đến với chúng tôi.

An toàn hơn với việc kiểm tra của ngân hàng Vietinbank

Để bảo vệ tiền chuyển của khách hàng khỏi các tội phạm khác nhau và nguy cơ lừa đảo quốc tế.FSA sẽ xác nhận bên Nhật cùng với Vietinbank xác nhận thêm 1 lần nữa tại Việt Nam giao dịch an toàn.