• Malaysia
    Malaysia Link
  • Vietnam
    Vietnam Link
  • Các nước ASEAN khác
    ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền đến Việt Nam

Hợp tác với đối tác ngân hàng lớn nhất Việt Nam Tỷ Giá!

Tốt nhất thị trường!

So sánh tỷ giá hối đoái với các ngân hàng khác (100 JPY)
Ngân hàng M Tỷ Giá FSA 20570.20 VND
Ngân hàng U
Ngân hàng S
Công ty chuyển tiền W 20411.92 VND
Công ty chuyển tiền M 20536.27 VND

Do hợp tác với Vietinbnak 1 trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam tại FSA tỷ giá luôn tốt nhất thị trường . ※ Theo Khảo sát 4.2019.

Cước phí gủi thấpnhất thị trường.

Với bất kỳ số tiền nào bạn gủi!

So sánh cước phí với các ngân hàng khác
Số tiền chuyển Ngân hàng Công ty chuyển tiền W Công ty chuyển tiền M FSA
1~10,000 JPY 6,500+α 990 JPY 480 JPY 390 JPY
10,001~25,000 JPY 1,500 JPY
25,001~30,000 JPY
30,001~50,000 JPY
50,001~100,000 JPY 2,000 JPY 780 JPY 690 JPY
100,001~150,000 JPY 3,000 JPY 980 JPY 890 JPY
150,001~250,000 JPY
250,001~300,000 JPY 5,000 JPY 1,960 JPY
300,001~500,000 JPY 1,490 JPY
500,001~700,000 JPY 6,500 JPY
700,001~800,000 JPY
800,001~1,000,000 JPY

So sánh với các dịch vụ khác FSAcó cước phí tốt nhất thị trường.Lý do

Các giao dịch chuyển tiền bình thường tại các ngân hàng khi muốn chuyển cần phải 3 bên qua các công ty,ngân hàng trung gian hợp tác nếu muốn chuyển.

Do đó các giao dịch có sự can thiệp cơ quan chuyển tiền từ cước phí chuyển,tỷ giá,giao dịch mất thời gian khoảng 2-3 ngày.

FSA có sự khác biết cung cấp dịch vụ theo cơ chế sau.

FSA hợp tác trực tiếp với ngân hàng sở tại Vietinbank nên không có sự can thiệp của cơ quan chuyển tiền.Tiền giao dịch sẽ không phải qua không trung gian giảm chi phí,giao dịch nhanh hơn.