• Malaysia
  Malaysia Link
 • Vietnam
  Vietnam Link
 • Các nước ASEAN khác
  ASEAN Link

FSAベトナム

Chào mừng đến với FSADịch vụ chuyển tiền về Việt Nam

Trưởng hợp bạn quên mã ID,mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu

Hãy nhập mã số thành viên,địa chỉ email,
và ngày sinh chính xác như khi bạn đăng ký, sau đó nhấp vào 'Gửi email ".
Email sẽ được gửi đến địa chỉ email đăng ký của bạn info@fsa.jp Nếu bạn không thể tìm thấy thư của chúng tôi, xin vui lòng kiểm tra thư mục thư rác của bạn info@fsa.jp.

Mã thành viên IDBắt buộc
Địa chỉ emalBắt buộc
Ngày Thàng NămBắt buộc
CN / /

Bạn quên mã số thành viên của bạn

※Nếu bạn muốn khôi phục mã số thành viên của bạn,xin vui lòng liên hệ TTCSKH FSA.
(mail: info@fsa.jp / FAX: 03-3359-0029)
Chúng tôi sẽ kiểm tra các thông tin sau đây để xác minh danh tính của bạn.

 • ①Họ tên
 • ②Thư điện tử
 • ③Ngày sinh
 • ④Địa chỉ
 • ⑤Số điện thoại

※Xin lưu ý rằng chúng tôi không bao giờ nói với mã số thành viên hoặc mật khẩu của bạn qua điện thoại.